Afterwork: Hva kan etablerte selskaper og startups lære av hverandre?

Skrevet av: og

Publisert: 30. mai 2022

På en solfylt ettermiddag tidligere i mai hadde vi gleden av å samle 200 innovasjonsinteresserte mennesker til Sprints første innovasjonsafterwork! Gjestene kom både fra etablerte selskaper og utfordrerselskaper, og det var nettopp dette som utgjorde premisset for denne ettermiddagen i Atriumet på Mesh: at selskaper i ulike livsfaser, fra etablerte selskap som jobber med innovasjon til startups og scaleups, skulle få anledning til å lære av hverandres suksesshistorier — og tabber.

For deg som ikke hadde anledning til å komme denne gangen, frykt ikke — det kommer flere afterworks i regi av Sprint! Følg mer her for våre fremtidige arrangementer. I mellomtiden har vi oppsummert det som ble trukket frem som de viktigste lærdommene fra foredragene til fem vidt forskjellige selskaper; Elaway, Northern Playground, Vouch, Firi og Skyfall.

Bilde fra afterwork-arrangement

Mange deltakere i salen når vi holdt Afterwork.

Hvordan lykkes med å etablere en scaleup med utspring i etablerte selskaper med Elaway

Første speaker var Stian Bjørhei, daglig leder i Elaway. Elaway er et selskap som jobber for å tilrettelegge for morgendagens elektriske samfunn ved å bygge ut ladeløsninger, med hovedfokus på borettslag og sameier. Stian startet innlegget med å fortelle om hvordan konseptet “Ladeklar” vokste frem som initiativ på de industrielle skuldrene til kraftgigantene Hafslund Eco og Eviny. Selskapet ble tidlig skilt ut som egen enhet med store ambisjoner i det norske markedet.

Etter et par år, og med markant vekst i Norge er Ladeklar blitt til Elaway, og selskapet sikter nå mot det internasjonale markedet. Med bakhælen på god vei ut av startupfasen og med full fart inn i skaleringsfasen, er det spesielt på tre områder den daglige lederen mener at etablerte selskaper kan lære av startups:

 • Fart, fart og mer fart. Å sette primærfokus på fart med stor F, ble trukket frem som fremste virkemiddel og konkurransefortrinn for skaleringen av Elaway. Fart muliggjør verdifull læring og tidlige muligheter for justering av hva som funker og ikke funker.

 • 80% er bra nok. Det innebærer ikke å levere dårlig kvalitet, men å kjenne på følelsen av at “dette kunne vært bedre”, og på samme tid anerkjenne at “det er godt nok”. Innstillingen bidrar til å opprettholde høyere fart og raskere omstillingsevne.

 • Lær av de beste. Sentrale gründerfigurer fra Otovo, Oda og Spotify har over tid vært sparringspartnere for Elaway, og på denne måten har de hatt gleden av å trekke på bred erfaring og verdifulle lærdommer, helt gratis.
Bilde fra workshop

Stian Bjørhei holder foredrag.

Utfordring av en etablert bransje gjennom innovasjon av forretningsmodell med Northern Playground

Å skulle innovere er ikke alltid en lett oppgave, og spesielt ikke der sterkt tradisjonelle bransjepraksiser er rådende. Derfor ble det ekstra spennende i det Jo Egil Tobiassen, daglig leder i Northern Playground, tok over stafettpinnen på podiet og rettet oppmerksomheten mot tekstilbransjen. Northern Playground er et norsk klesmerke som har differensiert seg gjennom å ha et varesortiment av friluftsklær med livstidsgaranti, til et høyere prisnivå enn konkurrentene. Målet til selskapet er å “vokse gjennom å få forbrukeren til å kjøpe mindre klær”.

For å få til dette har Northern Playground innovert den tradisjonelle forretningsmodellen ved å gå bort i fra det Jo Egil henviste til som økonomisk “sløsing”. Sløsing er i denne konteksten et samlebegrep på alt av rabatter, overproduksjon, mellomledd, dyr markedsføring og prispress knyttet til et klesplagg. Marginene som ellers ville gått med til sløsing, er istedenfor blitt rettet mot å redusere forbruk, der han trakk frem fem styrende prinsipper:

 • Kunden bestemmer. Folkefinansiering og kundeinvolvering i designprosessen

 • Tidløst design. Like fin og funksjonell om 5 eller 15 år

 • Et produkt til alt. Et produkt som kan følge deg gjennom alle aktiviteter i “livets roadtrip”

 • Rettferdig pris. En pris som gjenspeiler plaggets kvalitet og levetid

 • Vedlikehold og reparasjon. Livstidsgaranti- og service
Person holder foredrag på Afterwork

Jo Erik Torbjørnsen, CEO i Northern Playground, forteller om hvordan de har innovert den tradisjonelle forretningsmodellen.

Lærdommer fra Vouch sin reise fra idé til skalerbart produkt

I Sprint er vi opptatt av å hjelpe våre kunder med vekst og innovasjon. Det færre kanskje vet, er at vi fra tid til annen også bygger egne selskaper ved siden av det å være konsulenter. Vi fikk høre fra Magnus Falck-Pedersen og Niklas Barre som er forretningsutviklere og daglige ledere i Sprints nyeste selskap Vouch. Kort fortalt er Vouch en tosidig rekrutteringsplattform der selskaper kan publisere utvalgte stillinger kostnadsfritt og stole på at flere hundre kvalifiserte tipsere benytter sitt nettverk og tipser om drømmekandidaten. Tips som fører til ansettelse blir belønnet med dusør.

Siden Vouch så dagens lys i desember i fjor, har teamet gjort seg en rekke erfaringer på veien fra idé til skalering, noe som kan være til inspirasjon til de som befinner seg i startfasen av et innovasjonsprosjekt:

 • Stjel med stolthet. Ofte kan man hente inspirasjon til innovasjonskonsepter ved å gjøre god research på eksisterende produkter og tjenester

 • Prioriter læring over skalerbarhet. Alt trenger ikke fungere 100% på dag én — lag en liste over de mest kritiske hypotesene og prioriter arbeidet deretter

 • Ikke overse viktigheten av design. Når de viktigste hypotesene er testet ut kan det være verdt å bruke litt tid på å gi konseptet et godt design for å unngå å avkrefte hypoteser for tidlig

 • Kalibrer mot skalering. Først når Vouch opplevde en sterk økning i nettverket av tipsere prioriterte de å automatisere større deler av prosessen
Bilde av Magnus Falck-Pedersen som snakker om Vouch.

Magnus Falck-Pedersen snakker om Vouch.

Hvordan jobbe med nye forretningsmodeller under stor usikkerhet med kryptoselskapet Firi

Neste selskap på podiet var Firi — kryptoselskapet som for ett år siden besto av åtte gründere, og nå er blitt til 57 ansatte med over 140.000 norske kunder. Firi har som mål gjøre krypto tilgjengelig for alle gjennom sin plattform for kjøp og salg av kryptovaluta. Head of Business Development og Sprint-alumni, Carl Christian Ellingsen, fortalte om Firis imponerende vekstreise og delte noen tips til hvordan man som selskap bør jobbe når man navigerer i et usikkert landskap.

Siden oppstarten i 2017 har Firi hatt fokus på å være en tillitsvekkende aktør som skal vinne det lokale markedet ved å spille på lag med finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter. Nettopp dette kunne Carl trekke frem som en av hovedårsakene til Firis suksess de senere årene. I tillegg kunne Carl dele noen verdifulle læringer til selskaper som opererer under stor usikkerhet:

 • Fart er alt. I Firi har teamene full autonomi, åpne slack-kanaler for å skape transparens, og det settes av minimalt med tid til møter for å skape den farten som kreves

 • “Run fast, but don’t break things”. Fart skal ikke gå på bekostning av å være en tillitsvekkende aktør. Dette har med tiden blitt et av de viktigste konkurransefortrinnene for Firi

 • Bruk målstyring, men juster om nødvendig. OKRs er et eksempel på et målstyringsverktøy som kan fungere godt for å skape fokus, men det er viktig å kunne justere retningen når man jobber under stor usikkerhet
Bilde av Head of Business Development og Sprint-alumni, Carl Christian Ellingsen

Head of Business Development og Sprint-alumni, Carl Christian Ellingsen, fortalte om Firis imponerende vekstreise.

Hva kjennetegner selskaper som har potensiale til å eksplodere med Skyfall

Til å avrunde afterworken fikk vi høre fra managing partner i tidligfasefondet Skyfall, Espen Malmo. Siden oppstarten har Skyfall investert rundt 350 millioner i 27 spennende selskap som blant annet Nansen, Oda, Tise, Vev og Enode. Skyfall investerer i nordiske gründere som bygger svært skalerbare selskaper tech-selskaper, og investerer typisk når selskapene bare har en håndfull ansatte og en tidlig versjon av sitt produkt.

Dette innebærer høy risiko — i tidligfaseinvesteringer sier man gjerne at ni av ti selskaper ikke går veien. Men dersom bare ett av selskapene gjør det eksepsjonelt bra og oppnår eksplosiv vekst har fondet lykkes. Så hva kjennetegner disse selskapene? Espen kunne fortelle at det er tre avgjørende komponenter som Skyfall vurderer selskapene etter:

 • Markedspotensial. Er det et stort marked for tjenesten eller produktet som selskapet leverer? Markedet trenger ikke nødvendigvis være stort i dag, men må ha et stort fremtidig potensial.

 • Forretningsmodell. Har forretningsmodellen potensiale til å oppnå eksplosiv vekst? Det nytter ikke at kun teknologien eller konseptet er bra, det må støttes opp av en god forretningsmodell.

 • Team. Et godt team med en halvgod idé er bedre enn et dårlig team med en kjempegod idé. Det må være dyktige folk som står bak for at selskapet skal ha muligheten til å eksplodere.

Synes du noen av disse temaene er interessante og ønsker å diskutere mulighetene for ditt selskap? Vi tar gjerne en prat om alt fra generering og testing av ideer, til lansering og skalering av nye forretningsmodeller, og hvordan legge til rette for effektivt og målrettet innovasjonsarbeid!

Åshild Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon