5 kule produkter og tjenester du bør få med deg nå! Bærekraft edition

Skrevet av:

Publisert: 22. juni 2022

I det siste har vi latt oss inspirere av bærekraftige produkter og tjenester, og plukket ut fem spennende konsepter som hver fokuserer på ulike aspekter av bærekraftig innovasjon. Konseptene er med på å nudge mot en bærekraftig livsstil og hverdag, og omfatter matsystemer, sirkulærøkonomien, bærekraftige vaneendringer og energieffektivisering. Vi håper konseptene kan være til inspirasjon for store og små organisasjoner som ønsker å tenke mer bærekraftig.

bærekraftige produkter og tjenester

1. Dyrefôr med rødalger: Matproduksjon bidrar stort til utslipp av klimagasser, og noen studier peker på at så mye som 1/3 av alle utslipp stammer fra matsystemene våre. Dette viser hvor stor påvirkning dietten vår har på klimaendringene. Animalske matkilder slipper som kjent ut langt mer enn plantebaserte kosthold. Til tross for dette, står fortsatt et kjøttbasert kosthold sterkt. Store livsstilsendringer vil ta tid. Derfor syns vi det er veldig spennende å følge med på selskaper som bidrar til at «verstingen» av utslipp blir noe grønnere.

Symbrosia er et slikt selskap, som ønsker å ta for seg utfordringene ved metanutslipp fra kyr. Selskapet har utviklet et unikt fôrtilskudd basert på rødalger. Rødalgene vokser i store dammer med sjøvann bygget på ellers ikke-dyrkbar lavastein. Algene tørkes og tilsettes så i kosten til kyrene. Det viser seg nemlig at rødalgene kveler fermenteringsprosessene i kyrenes mage, slik at metanet ikke produseres. Så mye som 80% av metanutslippet kuttes, og ifølge Symbrosia, helt uten bivirkninger. Dette er bare en av mange veier matsystemene kan bevege seg i, men vi har virkelig troen på at summen av denne type initiativer vil ha en enorm påvirkning på kloden på sikt.

Symbrosia ønsker å ta for seg utfordringene ved metanutslipp fra kyr.

Symbrosia

2. Hvitevarer “as a service”: Utleietjenester dukker opp stadig vekk, og både selskap og privatpersoner kan i stadig større grad leie produkter for en kortere periode. Et nytt tilskudd i denne kategorien er selskaper som tilbyr utleie av hvitevarer og husholdningsprodukter. Bundles og BlueMovement er noen aktører på dette markedet, og tilbyr alt fra vaskemaskin og kaffemaskin, til seng og kommoder. Tjenestene sikter seg mot et bredt publikum som kan inkludere studenter som ikke ønsker en større enkeltinvestering, beboere med midlertidige behov, eller bare folk som stadig ønsker å bytte ut møblementet i hjemmet. Denne type tjenester er helt i tråd med sirkulærøkonomien, og kan langt på vei være med på å forlenge levetiden til produktene. For noen av produktene må også forbrukerne betale for hver gang de brukes, ofte uten å måtte betale i forkant av anskaffelsen, og på den måten stimulerer selskapene til mindre og forsiktig bruk, ettersom forbrukeren blir ekstra bevisst kostnaden per bruk. Vi heier på denne type tjenester som tilrettelegger for at bruk-og-kast samfunnet utfordres!

Hvitevarer as a service

3. Karbonkredittering for å motvirke effekten av overforbruk: Carbon offsets, eller karbonkredittering har i lang tid vært en voksende bransje, en bransje hvor bedrifter så vel som privatpersoner får muligheten til å kompensere for klimautslippene sine. En rekke selskaper søker å bli nullutslippsaktører, noe som har drevet en enorm vekst i markedet for karbonkreditter. En av mange spennende aktører i dette markedet som tar for seg dette utslippsproblemet, er Reforestum. I tillegg til å tilby offsetting i en kjøpsprosess, viser deres tjeneste hvor hvert enkelt karbonkreditterings-prosjektet foregår. På den måten forsikres forbrukeren om effekten av karbonkreditteringen. Vi mener dette i det lange løp ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for å få ned utslipp fra overforbruk, men det er likevel riktig vei å gå. Det er en del uenighet rundt den faktiske effekten av karbonkredittering, og da er det forfriskende med tjenester som tydelig kommuniserer hvor og hva effekten er av kreditteringen.

Reforestum - I tillegg til å tilby offsetting i en kjøpsprosess, viser deres tjeneste hvor hvert enkelt karbonkreditterings-prosjektet foregår.

4. Menneskers vaner må endres til en mer bærekraftig livsstil: Den norske startupen Fauna har en litt annen tilnærming til å skape varige vaneendringer i hverdagen. Nordmenn er alle godt kjent med bonusprogram som Trumf og Eurobonus, men få tilbydere har bærekraft øverst på agendaen i tilknytning til disse. Derfor er det ekstra spennende å følge med på utviklingen til den nylig lanserte tjenesten Fauna.

Fauna har i likhet med en rekke andre innsett at privatpersoner og organisasjoner ikke kan redde verden på egenhånd. Man er nødt til å gradvis skape varige endringer i vanene til mennesker, hvor valgene man tar i hverdagen må gå i en bærekraftig retning. Ved å premiere bærekraftige hverdagsaktiviteter, vil forhåpentligvis flere se mulighetene til en litt grønnere livsstil. Fauna premierer tiltak som å reparere et ødelagt plagg, spise på en vegansk restaurant, eller rett og slett ta trikken til jobb, med bonuspoeng. Disse poengene kan så brukes på miljøvennlige opplevelser i nærområdet. I tillegg til at vi liker tjenesten, er det spennende å se hva man kan få til når flere selskaper samarbeider om den type initiativ. Kanskje flere andre selskaper kan tilby en form for premiering av bærekraftige valg blant sine kunder?

Fauna- hjelper deg å ta grønne valg

Fauna

5. Energieffektivisering som en tjeneste: Spaltens siste idé er litt mer kompleks, og retter seg mot store bedriftskunder som ønsker å gjennomføre helhetlige tiltak for energisparing i bygninger og på arbeidsplassen. Konseptet kan omtales som en energy-efficency as a service, og innebærer at organisasjoner tilbys helhetlige tjenester for energisparing i bygninger. Redaptive er en av mange aktører i dette spacet, og bruker data og kunstig intelligens for å gjennomføre bærekraftsoppgraderinger på bygninger. Tilsvarende løsninger finner vi også i Norge, hvor aktører som blant annet Energy Control, som gjennom sitt digitale dashboard gjør det mulig å enkelt optimalisere energibruk og klima i bygg uten store og kostbare investeringer.

Redaptive bruker data og kunstig intelligens for å gjennomføre bærekraftsoppgraderinger på bygninger.

Redaptive

Følg med de neste ukene for flere oppdateringer på spennende konsepter, og kontakt oss gjerne dersom du er interessert i å vite mer om nye produkter og tjenester innenfor et mer spisset område, eller om du har lyst til å bare ha litt uformell sparring rundt noen av de konseptene vi har beskrevet her.


Sigrid Bergsjø Andresen

Sigrid Bergsjø Andresen

Manager | Leder for Bærekraft