5 kule produkter og tjenester du bør få med deg denne uken! Regenerativ edition

Skrevet av:

Publisert: 10. desember 2021

Denne uken har vi latt oss inspirere av bærekraftige produkter og tjenester, og plukket ut 5 kule regenerative konsepter innenfor mat, drikke, emballasje og tekstiler. Med andre ord er dette konsepter som er tett knyttet opp mot forbruk, og som kan inspirere selskaper med høyt produksjonsnivå til å transformere driften i retning av mer bærekraftige ambisjoner. Eksempelvis tror vi selskaper som Naturli’, Active Brands, Scandza, Norgesgruppen og Hansa kan utforske lignende konsepter.

eksempler

1. Regenerative burgere av tang og tare: Selskapet Akua tilbyr burgere lagd av tare fra regenerativt havbruk. Tareoppdrett krever verken ferskvann, gjødsel, fôr eller tørt land, og tangen som benyttes hentes fra regenerative havbruksnettverk i USA. Satsningen bidrar i tillegg til å skape nye arbeidsplasser. Noe å utforske for NATURLI’ og Orkla?

Akua

2. Bionedbrytbar plast: Newlight Technologies skaper bionedbrytbar plast med CO2 som innsatsfaktor. Plasten brytes ned i kontakt med vann, noe som fjerner risikoen for at mikroplast havner på avveie. Produksjonen er basert på regenerative prinsipper og er karbonnegativ ettersom det fanges opp mer CO2 enn hva som slippes ut, og muliggjør at vi kan resirkulere slik naturen resirkulerer. Her drømmer vi om en verden uten en egen blå bøtte for avfallssortering, der emballasjen fra forbruksvarer kan brytes ned direkte i eget hjem uten behov for å bli sendt til kildesortering. Et mulig samarbeid (med høyt ambisjonsnivå) blant aktørene i Norge som står for store mengder plastavfall fra engangsemballasje (som f.eks. Orkla, Norgesgruppen, Scandza og Bama med flere)?

Newlight Technologies

Newlight Technologies

3. Regenerativ produksjon av klær: Fibershed er en ideell organisasjon som utvikler naturlige fibre og fargesystemer med fokus på regenerativt jordbruk. Organisasjonen søker å gjenoppbygge regional produksjon og transformere de økonomiske og økologiske systemene som i dag «kler oss opp», og samtidig skape rettferdige tekstilkulturer som bidrar til å redusere klimapåvirkningen. Organisasjonen har sterkt fokus på læring og community. Her finnes det inspirasjon å hente for selskaper i tekstilbransjen som ønsker å bli ledende på bærekraft og treffe den bærekraftsfokuserte konsumenten som nå vokser frem. Her ser vi et spennende mulighetsrom for eksempelvis Active Brands, Bergans, Norrøna og Northern Playground.

Fibershed

Fibershed

4. Ag-tech-plattform og karbonmarked for regenerativt jordbruk: Det danske selskapet Agreena har skapt en ag-tech-plattform som bistår bønder med overgangen til regenerative jordbrukspraksiser. Konseptet innebærer at bønder registrerer landområdene de eier i plattformen, områdene monitoreres av Agreena ved hjelp av satellittbilder, og bøndene mottar rådgivning tilbake. Deretter muliggjør løsningen at bønder kan selge CO2-sertifikater gjennom plattformens egen markedsplass for klimakvoter. Kjøpere kan også spore CO2-reduksjonene de har sponset gjennom plattformen. Selv om regenerativt jordbruk ikke er en løsning ene og alene på klimautfordringene vi opplever, kan det likevel bidra til gjenopprettende tiltak for det biologiske mangfoldet og mer bærekraftig drift enn tradisjonelle metoder. Kan dette være et insentiv for norske bønder til å heve ambisjonsnivået rundt bærekraft, og som potensielt kan bygges av norske tech-aktører i samarbeid landbruksorganisasjoner?

Agreena

Agreena

5. Regenerativ produksjon av øl: Patagonia Provisions er et konsept startet av klesgiganten som fokuserer på å tilby konsumenter ansvarlig produserte varer. En av produktkategoriene er øl, der selskapet til nå har lansert tre ulike ølsorter produsert med regenerative prinsipper. Ølen kan produseres uten plantevernmidler og gjødsel, med mindre vann enn tradisjonelle produksjonsmetoder av hvete, og fjerner karbon fra atmosfæren gjennom regenerativt jordbruk som bidrar med å gjenopprette det biologiske mangfoldet i jorden. Ringnes, Hansa og Frydenlund — where you at?

Patagonia

Patagonia

Følg med de neste ukene for mer updates på spennende konsepter, og ikke nøl med å ta kontakt med vår leder for bærekraft dersom du er interessert i å vite mer om mulighetene innenfor bærekraft for ditt selskap.


Sigrid Bergsjø Andresen

Sigrid Bergsjø Andresen

Manager