Analytics

Analytics

Hva vi gjør

Vi gjør våre kunder i stand til å skape innsikten de trenger ved å realisere verdiene som ligger i data

I dag har de fleste selskaper tilgang til mye data. Likevel sliter mange med å realisere verdien i data og å skape nyttig innsikt fra interne og eksterne data. Ved å tenke nytt og utfordre det etablerte, hjelper vi i Sprint selskaper som ønsker å bli datadrevne.

Foto: Signe Luksengard / PUDDER Agency

Vi i Sprint mener at selskaper som evner å bli datadrevne har et konkurransefortrinn sammenlignet med andre selskaper. For å bli datadrevet, krever det at du har nødvendig kompetanse, teknologi, prosesser og kultur som muliggjør god utnyttelse av data, samtidig som du vet hvilken innsikt og verdi du ønsker å oppnå med dataene. Uten mål og rammer har data liten forretningsverdi.

Med de riktige stegene, mener vi at alle selskaper kan skape verdi fra data. Uansett hvor langt dere har kommet i reisen for å bli et datadrevet selskap, kan vi hjelpe dere med å skape et konkurransefortrinn.

Det er tre ting som kjennetegner oss. Vi knytter innsiktsarbeidet opp mot selskapets strategi og mål. Vi utfordrer etablerte analyser og utnyttelse av data som ikke gir ønsket innsikt og verdi. Og sist, men ikke minst, vi ser etter nye muligheter og utnytter ekstern data for å skape enda bedre innsikt.

Våre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor analytics

  • Datastrategi og modenhetsvurdering
  • Datavisualisering og tilgjengeliggjøring av innsikt
  • Beslutningsstøtte gjennom eksterne datakilder
  • Utvikling av datamodeller og -plattformer
  • Automatisering og datafangst via low-code-verktøy

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Aleksander Paus

Aleksander Paus

Partner | Leder for Analytics